Uppdaterad 2017-09-10

 

TeleNr. Kalmar Flygklubb

0480-15206

TeleNr. tornet ESMQ

0480-459062 eller 459063.

 

Landningsavgift ESMQ är

250:- ink 4tim Parkering.

däröver 15:-/ton och timme eller 150:-/ Dygn.

Ex.moms

 

Här hittar du Kalmar Flygklubb!

mer information här!

 

PPL/LAPL distansteori

Teoriutbildningen består av några lärarledda lektioner i klubbhuset på Kalmar flygplats plus mycket självstudier. Kursen pågår året runt och man kan börja med vilket ämne som helst enligt ett rullande schema. Kursen är på minst ca 140 timmar men räkna med det dubbla.
Denna kursen måste du gå om du ska ta LAPL eller PPL certifikat.

Man läser följande ämnen:

• Flygningens grundprinciper, aerodynamik
• Luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder
• Luftfartyg generellt
• Prestanda och färdplanering
• Människans förutsättningar och begränsningar
• Meteorologi
• Navigation
• Flygoperativa procedurer
• Flygradiotelefoni

Kursplan

Kursen är uppdelad i 4 block med 2-3 ämnen i varje block där man börjar med en lärarledd lektion och därefter egna självstudier under 4-6 veckor. Under självstudierna gör man korta prov efter varje självstudielektion och ett par större diagnostiska prov efter större delar. Sedan avslutas blocket med en lärarledd lektion där man gör skolprov och sedan en två veckors period då man gör Transportstyrelsens prov innan man fortsätter med nästa block. Eleven kan själv välja att göra proven senare men det rekommenderas inte.

Litteratur

Kursmaterialet består av webmaterial från Flygcert.com som läses på distans med dator med internetuppkoppling. Webmaterialet behöver kompletteras med kartor, navkomputer och annat material från Pilotshop.se. Dessutom kan man skaffa Svenska Flygfält med rättningstjänst.

Teoriprov

Man gör ett ”skolprov” i klubbens regi i varje ämne för att bevisa att man har tillräcklig kompetens i varje ämne innan man genomför Transportstyrelsens teoriprov via dator. Proven består av 20 frågor på svenska med 4 svarsalternativ där man ska välja rätt svarsalternativ. Kravet för godkänd är minst 80% rätt på skolprov och 75% på Transportstyrelsens prov. Man får göra om teoriprovet max 4 gånger, om det behövs.
Teoriproven avläggs hos examinator Birgittta Siverud 0480-88088 birgitta.siverud@gmail.com.
Samtliga prov måste avläggas inom 18 månader, och man måste göra uppflygningen inom två år efter godkända teoriprov.

 

Välkommen till Kalmar flygklubb » Flygskola » PPL/LAPL distansteori

Nyheter

Distanskurs PPL/LAPL

Nu kan vi erbjuda distanskurs för PPL och LAPL teori. Kräver endast deltagande vid 8 tillfällen varav hälften är för skolprov och resten läser du själv på distans med hjälp av websida med all kursmaterial.

Anmälan till skolchef Christer Siverud Email christer@sivek.se

LAPL certifikat

Kalmar FK är bland de första i Sverige som kan erbjuda det nya förenklade flygcertifikatet LAPL. Förutom teorin så krävs bara 30 flygtimmar för att bli pilot nu vilket gör att certifikatet blir 30% billigare och snabbare. Har du redan LAPL(S) med TMG får du LAPL(A) på 3-5 timmar. Första eleven blev klar i början april.

Nya Radio frekvenser!

ESMO Oskarshamn 123.35 MHz PPR!!!

ESSW Västervik 123.250Mhz

ESSF Hultsfred 123.050MHz

Se alla nyheter »

Webbutveckling: Novitell AB
Powered By eZ Publish