Uppdaterad 2017-09-10

 

TeleNr. Kalmar Flygklubb

0480-15206

TeleNr. tornet ESMQ

0480-459062 eller 459063.

 

Landningsavgift ESMQ är

250:- ink 4tim Parkering.

däröver 15:-/ton och timme eller 150:-/ Dygn.

Ex.moms

 

Här hittar du Kalmar Flygklubb!

mer information här!

 

Flygskola

Kontaktperson:

Christer Siverud, email christer@sivek.se, tel. 070-650 67 11

PDF med all certifikat information: Info om flygcert

Flygcertifikat

I Kalmar Flygklubb kan Du ta flygcertifikat, antingen PPL som berättigar Dig att flyga enmotorigt flygplan upp till 5700 kg eller LAPL som berättigar Dig att flyga enmotorigt flygplan upp till 2000 kg. PPL är grunden för vidare utbildning till trafikflygare medan LAPL är för ”vanliga” klubbflygare och en billigare och snabbare utbildningsväg.

Båda certifikaten gäller i dagsljus under "vackert väderbetingelser". Utbildningen kostar ca 100 000 kronor för PPL och ca 70 000 kronor för LAPL och innehåller både teori- och praktisk utbildning.
Du kan även komplettera med mörkerbehörighet NQ.

Krav för flygutbildning

För att få börja utbildningen krävs att man är 17 år, medlem i flygklubben, sedan skaffar följande dokument:

  • Läkarundersökning av flygläkare, Då Kalmar inte har någon flygläkare längre kommer här tips på några i närheten.

Växjö: Stefan Rustscheff, c/o Avonova Specialistvård tel 0470-49100 kl 8-12.
Tar emot kvällstid tisd o torsd. Pris 1.660:-

Ronneby: Exel Åhrberg, c/o Eivor Larsson 070-5701807
Tar emot dagtid. Pris 2.000:-

Värnamo: Sven Johansson 070-6530738
Tar emot både dag o kvällstid. Pris 1.500:-

Läkarundersökningen är normalt klass 2 nivå för PPL och LAPL och när den är klar får du ett medicinskt certifikat och en kopia skickas direkt till Transportstyrelsen. Det är olika undersökningar och krav beroende på vilket certifikat man ska ha.

  • Utdrag ifrån brottsregistret från Polisen, skickas direkt oöppnad till flygklubben.

Praktisk utbildning

Den praktiska utbildningen genomförs med flyglärare. Skolflygplanet är en modern tvåsitsig DA 20 Katana. För PPL måste man flyga minst 45 timmar, därav tio timmar ensam, sk EK- flygning. För LAPL måste man flyga minst 30 timmar varav 6 timmar ensam.

 

 

Alla flyglektioner bokas med flygläraren och är ca 1 timme. Genomgång före och efter flygning tillkommer. Under vintern kan vädret förhindra flygning. Det kan också hända att flygplanet behöver service eller reparation, så uppehåll i flygningen kan tyvärr förkomma.
Efter genomgången utbildning avlägger man ett flygprov för en kontrollant från Transportstyrelsen, ungefär som när man kör upp för körkort. Innan man kan flyga upp, måste teoridelen vara godkänd.

Teori

Teorin består av vanligtvis distans utbildning där du läser själv med email stöd eller lärarledda lektioner som klubben ordnar i klubbhuset med egna lärare.Lärarledda kursen brukar börja i september och avslutas i april- maj medan distanskursen startar löpande under hela året.

Medlemskap i Kalmar Flygklubb

För att få utbilda sig till pilot måste man vara medlem i flygklubben. I medlemsavgiften ingår avgift för arbetsplikt, som man får tillbaka i form av flygtid vid arbete för klubbens räkning, t ex städning av stugan eller flygplansvaxning. Om första avgiften betalas i oktober till december, gäller den hela påföljande år.

Mörkerbehörighet

Utbildningen omfattar ca 5 flygtimmar och teori, detta ger dej behörigheten att flyga i "vackert väder" under mörker.

Bibehålla certifikat

För att behålla sitt certifikat ska man genomgå läkarundersökning med fastställda intervaller, olika beroende på hur gammal man är. Det krävs dessutom att man flyger minst 12 timmar per 24 månadersperiod, men för att hålla god flygtrim är det lämpligt att flyga minst 10 – 12 timmar per år. Det är bra att beställa en timme med flygläraren om man gjort ett långt uppehåll, sk ”avrostning”. Varje 24- månadersperiod ska man göra en lärarledd timme, för att visa att man fortfarande flyger säkert. Man ska själv ansöka om förlängning av certifikat hos tillståndsavdelningen tidigast tre månader innan det går ut.

 

 

Välkommen till Kalmar flygklubb » Flygskola

Nyheter

Distanskurs PPL/LAPL

Nu kan vi erbjuda distanskurs för PPL och LAPL teori. Kräver endast deltagande vid 8 tillfällen varav hälften är för skolprov och resten läser du själv på distans med hjälp av websida med all kursmaterial.

Anmälan till skolchef Christer Siverud Email christer@sivek.se

LAPL certifikat

Kalmar FK är bland de första i Sverige som kan erbjuda det nya förenklade flygcertifikatet LAPL. Förutom teorin så krävs bara 30 flygtimmar för att bli pilot nu vilket gör att certifikatet blir 30% billigare och snabbare. Har du redan LAPL(S) med TMG får du LAPL(A) på 3-5 timmar. Första eleven blev klar i början april.

Nya Radio frekvenser!

ESMO Oskarshamn 123.35 MHz PPR!!!

ESSW Västervik 123.250Mhz

ESSF Hultsfred 123.050MHz

Se alla nyheter »

Webbutveckling: Novitell AB
Powered By eZ Publish