Uppdaterad 2017-09-10

 

TeleNr. Kalmar Flygklubb

0480-15206

TeleNr. tornet ESMQ

0480-459062 eller 459063.

 

Landningsavgift ESMQ är

250:- ink 4tim Parkering.

däröver 15:-/ton och timme eller 150:-/ Dygn.

Ex.moms

 

Här hittar du Kalmar Flygklubb!

mer information här!

 

Praktisk flygutbildning PPL

Den praktiska utbildningen bedrivs av våra flyglärare för en kvalitetsmässig och kontinuerlig flygutbildning. Innan du får flyga upp för kontrollant måste du ha klarat av teoriutbildningen och ha godkänt medicinskt certifikat.

Utbildningen utgår från ett schema indelat i block med olika lektioner. Flygläraren väljer vad som ska ske under lektionen anpassat till bland annat väder. En typisk flyglektion börjar med en genomgång av lektionen och förberedelse av flygplanet. Därefter följer c:a en timmes flygning med efterföljande återkoppling.

Med PPL certifikat får du flyga klubbens flygplan eller andra en-motoriga propellerflygplan upp till 5700kg och ta med dig 19 passagerare. Du kan också vidareutbilda dig till mörkerbehörighet, kommersiellt flygcertifikat, tvåmotor behörighet och instrumentbevis.

Nedanstående skall endast ses som en lista på de olika lektioner som kan förekomma. Antalet lektioner brukar sluta på mellan 45-55h.

Block 1 - Grunderna i flygning

 • Orientering i flygplanet, daglig tillsyn, säkerhetsregler
 • Rodrens verkan, motoreffekt, trimning, planflykt
 • Stigning/glidflykt/motorplane
 • Rodrens verkan i sväng, normala svängar
 • Navigeringsflygning, kartläsning
 • Normala svängar i stigning och plané
 • Flygning med klaff, motorplané, max fart, vindens inverkan

Block 2 - Start&landning, åtgärder vid nöd

 • Start och landning, landningsvarv
 • Start och landning, bedömningslandningar
 • Start och landning, bedömningslandningar, motorstörning vid start
 • Åtgärder vid nödläge, motorstörning under flygning
 • Sidvindslandningar

Block 3 - Ensamflygning och navigering

 • Start och landning, EK-flygning
 • Start och landning, EK i fältets närhet
 • DK-navigering
 • EK-navigering samt bedömningslandning

Block 4 - Flygning andra flygfält och instrument

 • Navigering, studs på främmande fält
 • Instrumentflygning, höjdhållning samt normala svängar
 • Instrumentflygning, Stigning, plané med svängar
 • EK-Navigeringsflygning
 • Navigeringsflygning, VOR/ADF
 • Instrumentrepetition, flygning med låg fart
 • Åtgärder, förfaringssätt vid nödsituation
 • Instrument, branta svängar, urgång ur onormala lägen
 • Start och landning på begränsade utrymmen
 • Instrumentflygning på grundinstrumenten
 • Flygning mot väderförsämring
 • Långnavigering
 • Kontroll före uppflygning
 • Uppflygning
Välkommen till Kalmar flygklubb » Flygskola » Praktisk flygutbildning PPL

Nyheter

Distanskurs PPL/LAPL

Nu kan vi erbjuda distanskurs för PPL och LAPL teori. Kräver endast deltagande vid 8 tillfällen varav hälften är för skolprov och resten läser du själv på distans med hjälp av websida med all kursmaterial.

Anmälan till skolchef Christer Siverud Email christer@sivek.se

LAPL certifikat

Kalmar FK är bland de första i Sverige som kan erbjuda det nya förenklade flygcertifikatet LAPL. Förutom teorin så krävs bara 30 flygtimmar för att bli pilot nu vilket gör att certifikatet blir 30% billigare och snabbare. Har du redan LAPL(S) med TMG får du LAPL(A) på 3-5 timmar. Första eleven blev klar i början april.

Nya Radio frekvenser!

ESMO Oskarshamn 123.35 MHz PPR!!!

ESSW Västervik 123.250Mhz

ESSF Hultsfred 123.050MHz

Se alla nyheter »

Webbutveckling: Novitell AB
Powered By eZ Publish